Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Tư vấn tài chính

Chương trình ưu đãi cho vay mua nhà

Sau khi tích lũy được một số tiền, gia đình tôi muốn mua nhà để ổn định cuộc sống, tuy nhiên vẫn còn thiếu một khoản cần phải vay ngân hàng. Xin tư vấn cho tôi về chương trình ưu đãi cho vay mua nhà?

22/12/2015, 03:05 pm

Hỗ trợ cho vay mua nhà

Vợ chồng tôi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu, thu nhập khoảng 30 triệu đồng một tháng. Xin cho biết các chương trình hỗ trợ cho vay mua nhà của các ngân hàng đang triển khai?

22/12/2015, 03:04 pm

Top

Góp ý

Chia sẻ