Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay - 24/12/2015, 12:05 pm -

"Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay" là biên bản được viết sau khi hai bên đã thỏa thuận về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng về mua bán sử dụng đất và sở hữu nhà giữa hai bên. Để có một hợp đồng phù hợp mời các bạn cùng tham khảo trên trang TaiLieu.VN. Dưới đây là một phần nội dung của hợp đồng:

LỜI KHUYÊN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Top

Góp ý

Chia sẻ