Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Tính toán đầu tư

Bạn muốn sinh lời từ đầu tư bất động sản? Bạn muốn thấy được những kết quả đầu tư nhanh chóng và chính xác nhất tại một thời điểm trong tương lai ? Bạn muốn nắm bắt kịp thời cơ hội đầu tư và phòng ngừa rủi ro? Công cụ “tính toán đầu tư” sẽ giúp bạn nhanh chóng tính toán chính xác kết quả đầu tư, so sánh kết quả đó với việc mang tiền gửi tiết kiệm dựa trên những phán đoán và kỳ vọng của bạn về biến động giá bất động sản theo thời gian. Các biểu đồ cũng sẽ giúp bạn theo dõi chi phí và thu nhập từ các khoản đầu tư, khai thác bất động sản.

 • Mua BĐS
 • triệu
 • %
  triệu
 • Đầu tư
 • Đợt 1
  triệu triệu
  triệu
  %
  Tháng
  Tháng
 • Đợt 2
  triệu triệu
  triệu
  %
  Tháng
  Tháng
 • Đợt 3
  triệu triệu
  triệu
  %
  Tháng
  Tháng
 • Đợt 4
  triệu triệu
  triệu
  %
  Tháng
  Tháng
 • Đợt 5
  triệu triệu
  triệu
  %
  Tháng
  Tháng
 • Cho thuê
 • tr/Tháng
  Tháng
 • Bán BĐS

 • triệu
  %
  triệu
  Tháng
 • Lợi nhuận sau đầu tư

 • Lãi suất gửi tiết kiệm

  %

Bất động sản khác

Top

Góp ý

Chia sẻ