Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Tin mới nhất

Quảng Nam có thêm khu đô thị hơn 25ha

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Hưng Thịnh tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

26/11/2019, 10:42 am

Top

Góp ý

Chia sẻ