Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Tin mới nhất

Đồng Nai sẽ có thêm thành phố Long Khánh

Sẽ thành lập thành phố Long Khánh dựa trên cơ sở thị xã Long Khánh, 5 xã thuộc thị xã Long Khánh gồm Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre và Bàu Sen sẽ lên phường.

02/10/2018, 11:07 am

Top

Góp ý

Chia sẻ