Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Tin mới nhất

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có thành phố Phú Mỹ

TP Phú Mỹ được thành lập với 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó khu vực nội thị dự kiến gồm 8 phường với 5 phường hiện hữu và 3 phường dự kiến thành lập mới

21/06/2024, 02:53 pm

Top

Góp ý

Chia sẻ