Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Tin mới nhất

An Giang sẽ có thêm một thành phố

Theo quy hoạch, đến năm 2030 ngoài thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, tỉnh An Giang có thêm thành phố Tân Châu (hiện đang là thị xã Tân Châu).

02/02/2024, 09:06 am

Tiền Giang sẽ có thêm 2 thành phố

Theo Quyết định 1762/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tiền Giang sẽ có thêm thành phố Gò Công và thành phố Cai Lậy.

31/01/2024, 11:29 am

Top

Góp ý

Chia sẻ