Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Thiết kế - Kiến Trúc

Sự kiện bất động sản

Nhà của người nổi tiếng

Ngôi nhà thứ hai

Thị trường bất động sản

Thông tin quy hoạch

TP.HCM: Di dời các hộ dân khu vực 40ha bãi rác Đa Phước để trồng cây xanh cách ly

TP.HCM: Di dời các hộ dân khu vực 40ha bãi rác Đa Phước để trồng cây xanh cách ly

UBND Thành phố vừa giao UBND huyện Bình Chánh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi diện tích đất; đồng thời hoàn thành việc giải tỏa, di dời các hộ dân khu vực 40ha để bàn giao cho Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (Công ty VWS) trồng cây xanh cách ly và xây dựng bến thủy nội địa.

Top

Góp ý

Chia sẻ