Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Địa điểm tìm kiếm Bất Động Sản

Khu vực: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin

Quận 10 là một quận nội thành trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 10 có địa hình tương đối bằng phẳng, cao trên 2 mét so với mực nước biển. Được thành lập năm 1969, đây là quận có nhiều địa điểm tham quan, di tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo... nổi tiếng.

Thông tin cơ bản

 • 6,0000/km²
 • 10.38t
 • 372.450 người
 • 372.450 người
 • N/A
 • 62.075 người/km²
 • Kinh, Hoa
 • Đông Nam Bộ
 • N/A
 • Toàn quận có 15 phường
 • 771
 • N/A
 • Tp. Hồ Chí Minh

Top

Góp ý

Chia sẻ