Realtor Việt Nam - Website hiệp hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam

Những loại thuế, phí cần đóng khi mua bán nhà đất

Ms.Uyên - Thứ hai, 08/04/2024 | 04:56 GMT +7

Mua bán nhà đất phải chịu 5 loại thuế, phí cơ bản, như: Thuế thu nhập cá nhân, phí thẩm định hồ sơ, phí công chứng, phí cấp sổ đỏ, phí trước bạ.
 

Mua bán nhà đất cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng bất động sản (mua bán nhà đất), người dân phải nộp thuế thu nhập cá nhân (trừ 2 trường hợp dưới đây).

Thứ nhất, giao dịch mua bán nhà đất thực hiện giữa người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng.

Thứ 2, người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, một thửa đất.

Như vậy, khoản thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất phải nộp = giá chuyển nhượng x thuế suất 2%. Trong đó, mức thuế suất 2% trên giá mua bán hoặc cho thuê lại.

Trường hợp bán nhà đất đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỉ lệ sở hữu bất động sản.

Mua bán nhà đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ 2 trường hợp được miễn

Lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh thành phố quy định tại từng thời điểm.

Đối với đất, lệ phí trước bạ = 0,5% x toàn bộ diện tích đất x giá 1m2 đất (do UBND tỉnh quy định).

Đối với nhà, căn hộ, lệ phí trước bạ = 0,5% x (toàn bộ diện tích x giá 1m2 x tỉ lệ % chất lượng còn lại do UBND tỉnh ban hành).

Phí công chứng khi làm hồ sơ mua bán nhà đất

Tùy vào giá trị tài sản hoặc giá trình hợp đồng giao dịch, phí công chứng khi làm hồ sơ mua bán nhà đất sẽ khác nhau.

+ Tài sản dưới 50 triệu đồng, mức thu phí công chứng là 50 nghìn đồng.

+ Từ 50 triệu đồng - 100 triệu đồng, phí thu công chứng là 100 nghìn đồng.

+ Từ 100 triệu đồng - 1 tỉ đồng, phí thu công chứng bằng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

+ Từ 1 tỉ đồng - 3 tỉ đồng, phí công chứng bằng 1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỉ đồng.

+ Từ 3 tỉ đồng - 5 tỉ đồng, phí công chứng bằng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỉ đồng.

+ Từ 5 tỉ đồng - 10 tỉ đồng, phí công chứng bằng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỉ đồng.

+ Từ 10 tỉ đồng - 100 tỉ đồng, phí công chứng bằng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỉ đồng.

+ Trên 100 tỉ đồng, phí công chứng bằng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỉ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Khoản lệ phí cấp sổ đỏ sẽ do tùy địa phương quy định, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc khu vực thành thị trực thuộc trung ương cao hơn các khu vực khác.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà đất

Phí thẩm định hồ sơ sẽ dựa theo quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương.

Phí thẩm định hồ sơ áp dụng cho cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại hoặc thay đổi thông tin.

( Theo Laodong.vn)

Tin tức khác

Top

Góp ý

Chia sẻ